Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình chiều ngày 13/10/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình chiều ngày 13/10/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 15 giờ ngày 13/10/2021, tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện như sau:

F0: 20 ca (trong khu cách ly tập trung 19 ca, 01 ca về từ vùng dịch) (giảm 02 ca so với ngày hôm qua) cộng dồn: 289 ca; hiện có 137 ca khỏi bệnh;

F1: 00 ca, cộng dồn 628 ca; đang quản lý theo dõi: 231 người.

F2: 00 ca, cộng dồn 1182 ca; đang quản lý: 314 người.

Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.937 trường hợp; hết thời gian cách ly là 1.825 người; đang quản lý là 1.112 người; 05 khu cách ly tập trung hiện đang quản lý 622 người.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định thông điệp 5T của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên pccovid.gov.vn hoặc tokhaiyte.vn.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

 

Ngọc Hiệp