Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 04/12/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 04/12/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 09 giờ ngày 04/12/2021, tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện như sau:

F0: 23 ca (giảm 38 ca so với ngày hôm qua), trong đó: 07 ca cộng đồng (01 ca ấp Tân Phú B, xã Tân Phú; 03 ca khóm Tân Đông B, thị trấn; 01 ca ấp Hạ, xã Tân Quới; 01 ca ấp Trung, xã Tân Thạnh; 01 ca ấp Bình Trung, xã Bình Thành); 11 ca trong khu cách ly (02 ca ấp Hạ, 01 ca ấp Thượng, 01 ca ấp Trung, xã Tân Quới; 03 ca ấp Tân Hòa B, xã Tân Phú; 02 ca khóm Tân Đông A, thị trấn; 01 ca ấp Bình Chánh, 01 ca ấp Bình Định, xã Bình Thành); 05 ca trong khu phong toả (01 ca ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Hoà; 04 ca ấp Thị, xã An Phong); Tổng số ca mắc cộng dồn từ ngày 24/6/2021: 1.601 ca; có 04 trường hợp tử vong; có 1.107 ca khỏi bệnh.

F1: 109 ca, cộng dồn 2.209 ca; đang quản lý theo dõi: 318 người.

F2: 0 ca, cộng dồn 1.884 ca; đang quản lý: 26 người.

Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.445 trường hợp; hết thời gian cách ly là 5.755 người; đang quản lý là 690 người; 02 khu cách ly tập trung hiện đang quản lý 390 người.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định thông điệp 5T (Tuân thủ nghiêm 5K - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tại gia - Test Covid tất cả - Tiêm chủng tại phường, xã) của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên pccovid.gov.vn hoặc tokhaiyte.vn.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ngọc Hiệp