Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 25/8/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 25/8/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 15 giờ ngày 24/8/2021:

F0: 15 ca (xã Tân Hoà), cộng dồn: 55 ca;

  F1: 41 ca (xã Tân Hoà), cộng dồn 196 ca;

  F2: 72 ca (xã Tân Hoà), cộng dồn 665 ca;

Tình hình cách ly: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1173 trường hợp; hết thời gian cách ly là 1.005 người; đang quản lý là 168 người.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ngọc Hiệp