Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 09/12/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 09/12/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 09 giờ ngày 09/12/2021, tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện như sau:

F0: : 71 ca (tăng 14 ca so với ngày hôm qua), trong đó:

+ 05 ca cộng đồng (01 ca ấp Tân Thạnh, xã Tân Long; 01 ca ấp Bình Định, 01 ca ấp Bình Chánh, xã Bình Thành; 01 ca khóm Tân Đông B, thị trấn; 01 ca ấp Tân Phong, xã Tân Huề);

+ 65 ca trong khu cách ly (02 ca khóm Tân Đông B, 06 ca khóm Tân Thuận, thị trấn; 01 ca ấp Nam, 01 ca ấp Trung, xã Tân Thạnh; 01 ca ấp Trung, xã Tân Quới; 01 ca ấp Tân Dinh, xã Tân Hoà; 04 ca ấp Bình Trung, 02 ca ấp Bình Chánh, 04 ca ấp Bình Định, 03 ca ấp Bình Thuận, 03 ca ấp Bình Hoà; 01 ca ấp Tân Phong, 18 ca ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Huề; 06 ca ấp Tân Thạnh, xã Tân Long; 01 ca ấp Nhứt, xã An Phong; 01 ca ấp 1, xã Phú Lợi; 01 ca ấp Tân Phú A, 01 ca ấp Tân Phú B, xã Tân Bình; 04 ca ấp Tân Thuận A, 01 ca ấp Tân Thuận B, 01 ca ấp Tân Hoà B, xã Tân Phú; 01 ca ấp 4, xã Tân Mỹ; 01 ca ấp 3, xã Bình Tấn);

+ 01 ca trong khu phong toả (01 ca ấp Bình Hoà, xã Bình Thành);

- Tổng số ca mắc cộng dồn từ ngày 24/6/2021: 1.832 ca; có 06 trường hợp tử vong.

F1: 31 ca, cộng dồn 2.305 ca; đang quản lý theo dõi: 123 người.

F2: 0 ca, cộng dồn 1.884 ca; đang quản lý: 17 người.

Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.639 trường hợp; hết thời gian cách ly là 6.410 người; đang quản lý là 229 người; khu cách ly tập trung hiện đang quản lý 219 người.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định thông điệp 5T (Tuân thủ nghiêm 5K - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tại gia - Test Covid tất cả - Tiêm chủng tại phường, xã) của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên pccovid.gov.vn hoặc tokhaiyte.vn.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ngọc Hiệp