Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 30/11/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 30/11/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 09 giờ ngày 30/11/2021, tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện như sau:

F0: 28 ca (tăng 77 ca so với ngày hôm qua), có 07 ca tiêm vắc xin mũi 1, 15 ca tiêm mũi 2 và 06 ca chưa tiêm, trong đó: 06 ca cộng đồng (01 ca ấp Tân Hoà B, xã Tân Phú; 01 ca ấp Bình Hoà, 01 ca ấp Bình Chánh, 01 ca ấp Bình Định, xã Bình Thành; 01 ca ấp 3, xã Tân Mỹ; 01 ca khóm Tân Thuận, thị trấn); 15 ca trong khu cách ly (04 ca ấp Bình Hoà, 02 ca ấp Bình Định, 01 ca ấp Bình Chánh, xã Bình Thành; 01 ca ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Huề; 01 ca ấp Tân Phú A, xã Tân Bình; 01 ca ấp Trung, xã Tân Thạnh; 02 ca ấp Tân Hoà B, xã Tân Phú; 01 ca ấp 3, 01 ca ấp 4, xã Tân Mỹ; 01 ca ấp Nhứt, xã An Phong); 05 ca về từ vùng dịch (TP.HCM: 02; An Giang: 03); 02 ca trong cơ sở điều trị (ngụ ấp Tân Thuận, thị trấn); Cng dồn: 1.451 ca; hiện có 865 ca khỏi bệnh;

F1: 46 ca, cộng dồn 2.040 ca; đang quản lý theo dõi: 410 người.

F2: 17 ca, cộng dồn 1.884 ca; đang quản lý: 67 người.

Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.035 trường hợp; hết thời gian cách ly là 5.385 người; đang quản lý là 650 người; 02 khu cách ly tập trung hiện đang quản lý 463 người.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định thông điệp 5T của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên pccovid.gov.vn hoặc tokhaiyte.vn.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ngọc Hiệp