Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 19/8/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 19/8/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 15 giờ ngày 18/8/2021:

F0: 01 ca,  cộng dồn: 36 ca;

  F1: 05 ca (Bình Thành 04, Tân Quới 01), cộng dồn 155 ca;

  F2: 01 ca, cộng dồn 591 ca;

Tình hình cách ly: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1160 trường hợp; hết thời gian cách ly là 1.083 người; đang quản lý là 77 người.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ngọc Hiệp