Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 11/12/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 11/12/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 09 giờ ngày 11/12/2021, tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện như sau:

F0: 48 ca (giảm 48 ca so với ngày hôm qua). Trong đó:

+ 19 ca cộng đồng (01 ca ấp Tân Dinh, xã Tân Hoà; 01 ca ấp Hạ, 01 ca ấp Trung, xã Tân Quới; 04 ca khóm Tân Thuận, 07 ca khóm Tân Đông B, 01 ca khóm Tân Đông A, thị trấn; 01 ca ấp Trung, xã Tân Thạnh; 01 ca ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Huề; 01 ca ấp Hạ, xã Tân Bình; 01 ca ấp 2, xã Phú Lợi).

+ 28 ca trong khu cách ly (01 ca ấp Bình Chánh, xã Bình Thành; 06 ca ấp Trung, 03 ca ấp Tân Thới, xã Tân Quới; 01 ca ấp Tân Thuận A, xã Tân Phú; 02 ca ấp 3, xã Phú Lợi; 02 ca ấp 1, xã Tân Mỹ; 09 ca ấp Tân Bình Hạ, 01 ca ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Huề; 01 ca khóm Tân Thuận, thị trấn; 01 ca ấp Tân Phú, xã Tân Long; 01 ca ấp 3, xã Bình Tấn).

+ 01 ca về từ vùng dịch (TP.HCM).

- Tổng số ca mắc cộng dồn từ ngày 24/6/2021: 1.976 ca; có 07 trường hợp tử vong.

F1: 10 ca, cộng dồn 2.522 ca; đang quản lý theo dõi: 335 người.

F2:  c0a, cộng dồn 1.891 ca; đang quản lý: 7 người.

Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.891 trường hợp; hết thời gian cách ly là 6.447 người; đang quản lý là 414 người; khu cách ly tập trung hiện đang quản lý 269 người.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định thông điệp 5T (Tuân thủ nghiêm 5K - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tại gia - Test Covid tất cả - Tiêm chủng tại phường, xã) của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên pccovid.gov.vn hoặc tokhaiyte.vn.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ngọc Hiệp