Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 12/12/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 12/12/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 09 giờ ngày 12/12/2021, tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện như sau:

F0: 74 ca (tăng 26 ca so với ngày hôm qua). Trong đó:

+ 21 ca cộng đồng (01 ca khóm Tân Đông B, 04 ca khóm Tân Thuận, 05 ca khóm Tân Đông A, thị trấn; 01 ca ấp Tân An, xã Tân Huề; 02 ca ấp Trung, xã Tân Quới; 01 ca ấp 2, xã Bình Tấn; 01 ca ấp Tân Bình Thượng, 01 ca ấp Tân Dinh, xã Tân Hòa; 02 ca ấp Trung, 02 ca ấp Nam, 01 ca ấp Tây, xã Tân Thạnh).

+ 14 ca trong khu cách ly (04 ca ấp Bình Hòa, 02 ca ấp Bình Thuận, 02 ca ấp Bình Định, 01 ca ấp Bình Trung, 01 ca ấp Bình Chánh, xã Bình Thành; 01 ca ấp Nam, 01 ca ấp Tây, xã Tân Thạnh; 01 ca ấp Tân An, xã Tân Huề; 01 ca ấp Nhứt, xã An Phong).

+ 39 ca trong khu phong tỏa (01 ca ấp Bình Trung, xã Bình Thành; 01 ca khóm Tân Thuận, 02 ca khóm Tân Đông B, 02 ca khóm Tân Đông A, thị trấn; 01 ca ấp 1, 01 ca ấp 2, 01 ca ấp 3, xã Tân Mỹ; 03 ca ấp Tân Dinh, xã Tân Hòa; 01 ca ấp Thượng, 05 ca ấp Trung, xã Tân Quới; 03 ca ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Huề; 02 ca ấp Nam, 01 ca ấp Bắc, 07 ca ấp Trung, xã Tân Thạnh; 01 ca ấp Ba, xã An Phong; 01 ca ấp 2, xã Bình Tấn; 01 ca ấp Hạ, xã Tân Bình; 01 ca ấp 1, xã Phú Lợi; 03 ca ấp Tân Hòa B, 01 ca ấp Tân Hòa A, xã Tân Phú).

- Tổng số ca mắc cộng dồn từ ngày 24/6/2021: 2.050 ca; có 07 trường hợp tử vong.

F1: 17 ca, cộng dồn 2.539 ca; đang quản lý theo dõi: 352 người.

F2:  0 ca, cộng dồn 1.891 ca; đang quản lý: 7 người.

Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.887 trường hợp; hết thời gian cách ly là 6.448 người; đang quản lý là 449 người; khu cách ly tập trung hiện đang quản lý 268 người.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định thông điệp 5T (Tuân thủ nghiêm 5K - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tại gia - Test Covid tất cả - Tiêm chủng tại phường, xã) của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên pccovid.gov.vn hoặc tokhaiyte.vn.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ngọc Hiệp