Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình chiều ngày 27/9/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình chiều ngày 27/9/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 15 giờ ngày 27/9/2021, tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện như sau:

F0: 00 ca, cộng dồn: 143 ca; hiện có 129 ca khỏi bệnh;

F1: 02 ca, cộng dồn 355 ca; đang quản lý theo dõi: 36 người.

F2: 00 ca, cộng dồn 852 ca; đang quản lý: 109 người.

Tình hình cách ly: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.810 trường hợp; hết thời gian cách ly là 1.555 người; đang quản lý là 255 người.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5T của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 15 giờ ngày 27/9/2021, tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện như sau:

F0: 00 ca, cộng dồn: 143 ca; hiện có 129 ca khỏi bệnh;

F1: 02 ca, cộng dồn 355 ca; đang quản lý theo dõi: 36 người.

F2: 00 ca, cộng dồn 852 ca; đang quản lý: 109 người.

Tình hình cách ly: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.810 trường hợp; hết thời gian cách ly là 1.555 người; đang quản lý là 255 người.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5T của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

 

Ngọc Hiệp