Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 25/10/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 25/10/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 09 giờ ngày 25/10/2021, tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện như sau:

F0: 00 ca, cộng dồn: 526 ca; hiện có 239 ca khỏi bệnh;

F1: 122 ca, cộng dồn 1.067 ca; đang quản lý theo dõi: 387 người.

F2: 24 ca, cộng dồn 1.462 ca; đang quản lý: 410 người.

Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 4.082 trường hợp; hết thời gian cách ly là 2.046 người; đang quản lý là 2.036 người; 05 khu cách ly tập trung hiện đang quản lý 337 người.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định thông điệp 5T của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên pccovid.gov.vn hoặc tokhaiyte.vn.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

 

Ngọc Hiệp