Lãnh đạo Huyện uỷ

Trang chủ Huyện uỷ

Lãnh đạo Huyện uỷ

 1. Nguyễn Thị Hiền

- Chức vụ: Bí thư Huyện uỷ

- Số điện thoại: 0913811951

- Email: nthien.htb@dongthap.gov.vn

Banner LCT HTB

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Tổng đài 1022

Banner Chung tay cải cách thủ tục hành chính