Lãnh đạo Huyện uỷ và các cơ quan tham mưu

Trang chủ Huyện uỷ

Lãnh đạo Huyện uỷ và các cơ quan tham mưu

CHỨC DANH

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐTDĐ

THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ

Bí thư Huyện uỷ

Cao Thanh Xuân

0919.013.113

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ

Trần Văn Kha

0919.239.308

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ

Chánh Văn phòng

Nguyễn Hoàng An

0913.171.066

Phó  Chánh Văn phòng

Liêu Xuân Nguyệt

0974.389.459

Phó  Chánh Văn phòng

Nguyễn Đức Cảnh

0989.941.924

BAN TỔ CHỨC HUYỆN UỶ

Trưởng Ban

Nguyễn Minh Trí

0918.331.911

Phó Ban

Nguyễn Văn Sớt

0909.394.969

UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ

Chủ nhiệm

Nguyễn Đoàn Huy

0913.698.293

Phó Chủ nhiệm

Lê Tương Lai

0829.62.0624

Phó Chủ nhiệm

Bùi Xuân Thành

0378.232.628

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ

Phó Ban

Lê Thị Thúy Dung

0947.221.119

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Hải

0704.890.993

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Sơn

0918.126.345

BAN DÂN VẬN HUYỆN UỶ

Trưởng Ban

Nguyễn Thị Hương Giang

0915.730.303

Phó Ban

Trần Phú Hữu

0918.366.963

UỶ BAN MẬT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Chủ tịch UBMTTQVN

Nguyễn Thị Hương Giang

0915.730.303

Phó Chủ tịch

Trương Thanh Hải

0918.360.125

Banner LCT HTB

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Tổng đài 1022

Banner Chung tay cải cách thủ tục hành chính