Thông tin liên hệ

Văn phòng HĐND và UBND huyện Thanh Bình
Đơn vị chủ quản: Văn phòng HĐND và UBND huyện Thanh Bình
Trụ sở: Quốc lộ 30, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3 833 228 - Fax: 02773833011 - Email: vpub.htb@dongthap.gov.vn

 

 

Danh mục chính Menu