Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 17/8/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 17/8/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 15 giờ ngày 16/8/2021:

F0: 01 ca (Trong khu cách ly), cộng dồn: 35 ca;

  F1: 23 ca, cộng dồn 146 ca;

  F2: 00 ca, cộng dồn 590 ca;

Tình hình cách ly: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1146 trường hợp; hết thời gian cách ly là 1.040 người; đang quản lý là 106 người.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

 

Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 huyện Thanh Bình