Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 06/12/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 06/12/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 09 giờ ngày 06/12/2021, tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện như sau:

F0: 32 ca (giảm 27 ca so với ngày hôm qua), trong đó: 07 ca cộng đồng (02 ca ấp 3, xã Tân Mỹ; 01 ca ấp Thạnh An, xã Tân Long; 01 ca ấp Tây, xã Tân Thạnh; 01 ca ấp Tân Hòa B, xã Tân Phú; 01 ca ấp Tân Hội, xã Tân Bình; 01 ca ấp Thị, xã An Phong); 24 ca trong khu cách ly (01 ca ấp 3, xã Tân Mỹ; 01 ca ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Huề; 06 ca khóm Tân Đông B, 02 ca khóm Tân Đông A, thị trấn; 05 ca ấp Thạnh An, xã Tân Long; 01 ca ấp Tây, xã Tân Thạnh; 02 ca ấp Tân Hòa B, 01 ca ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú; 01 ca ấp Bình Định, xã Bình Thành; 01 ca ấp Ba, xã An Phong; 01 ca ấp Tân Bình Hạ, 02 ca ấp Tân Thới, xã Tân Hòa); 01 ca về từ vùng dịch (Tiền Giang); Tổng số ca mắc cộng dồn từ ngày 24/6/2021: 1.692 ca; có 04 trường hợp tử vong; có 1.190 ca khỏi bệnh.

F1: 0 ca, cộng dồn 2.209 ca; đang quản lý theo dõi: 246 người.

F2: 0 ca, cộng dồn 1.884 ca; đang quản lý: 20 người.

Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.528 trường hợp; hết thời gian cách ly là 5.890 người; đang quản lý là 638 người; 02 khu cách ly tập trung hiện đang quản lý 340 người.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định thông điệp 5T (Tuân thủ nghiêm 5K - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tại gia - Test Covid tất cả - Tiêm chủng tại phường, xã) của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên pccovid.gov.vn hoặc tokhaiyte.vn.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ngọc Hiệp