Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 26/11/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 26/11/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 09 giờ ngày 26/11/2021, tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện như sau:

F0: 23 ca (giảm 71 ca so với ngày hôm qua), trong đó: 04 ca cộng đồng (01 ca ngụ ấp Bình Hoà, 01 ca ấp Bình Trung, xã Bình Thành; 02 ca ấp Trung, xã Tân Thạnh). 17 ca trong khu cách ly (02 ca ấp Tây, 01 ca ấp Nam, 04 ca ấp Trung, xã Tân Thạnh; 01 ca ấp 1, 01 ca ấp 2, xã Tân Mỹ; 01 ca ấp Tân Phú B, 01 ca ấp Tân Hội, 01 ca ấp Hạ, xã Tân Bình; 01 ca ấp Hạ, xã Tân Quới; 01 ca ấp Tân Thuận A, xã Tân Phú; 01 ca ấp Nhứt, xã An Phong; 01 ca ấp 1, xã Phú Lợi; 01 ca khóm Phú Mỹ, thị trấn). 02 ca về từ vùng dịch (Bình Dương: 01; TP.HCM: 01). Cng dồn: 1.217 ca; hiện có 725 ca khỏi bệnh;

F1: 48 ca, cộng dồn 1.968 ca; đang quản lý theo dõi: 424 người.

F2: 00 ca, cộng dồn 1.867 ca; đang quản lý: 96 người.

Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 5.813 trường hợp; hết thời gian cách ly là 5.230 người; đang quản lý là 583 người; 02 khu cách ly tập trung hiện đang quản lý 422 người.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định thông điệp 5T của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên pccovid.gov.vn hoặc tokhaiyte.vn.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ngọc Hiệp