Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 29/8/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 29/8/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 15 giờ ngày 28/8/2021:

F0:  06 ca (2 ca khu phong toả và 1 ca trong bệnh viện phổi, 3 ca trong bệnh viện Quân dân Y), cộng dồn: 89 ca;

  F1: 18 ca (xã Tân Hoà), cộng dồn 268 ca;

  F2: 06 ca, cộng dồn 684 ca;

Tình hình cách ly: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.311 trường hợp; hết thời gian cách ly là 1.113 người; đang quản lý là 198 người.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ngọc Hiệp