Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 24/11/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 24/11/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 09 giờ ngày 24/11/2021, tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện như sau:

F0: 112 ca (tăng 110 ca so với ngày hôm qua), trong đó: 11 ca cộng đồng (03 ca ấp Nam, xã Tân Thạnh; 01 ca ấp Bình Định, 01 ca ấp Bình Trung, xã Bình Thành; 01 ca khóm Tân Đông A, thị trấn; 01 ca ấp Ba, xã An Phong; 01 ca ấp 4, xã Phú Lợi; 01 ca ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú; 01 ca ấp Tân Phú A, xã Tân Bình; 01 ca ấp Trung, xã Tân Thạnh); 24 ca trong khu phong toả (07 ca ngụ ấp Nhứt, xã An Phong; 13 ca khóm Tân Thuận, thị trấn; 01 ca ấp Bình Trung, xã Bình Thành; 02 ca ấp Tân Hoà B, xã Tân Phú; 01 ca khóm Tân Đông A, thị trấn); 68 ca trong khu cách ly (07 ca ấp Bình Hoà, 01 ca ấp Bình Trung, 04 ca ấp Bình Định, 01 ca ấp Bình Chánh, xã Bình Thành; 01 ca ấp Thượng, xã Tân Quới; 01 ca ấp Nhứt, 01 ca ấp Tư, 02 ca ấp Thị, xã An Phong; 01 ca ấp Tân Thuận A, 03 ca ấp Tân Thuận B, 02 ca ấp Tân Hoà A, 03 ca ấp Tân Hoà B,  xã Tân Phú; 04 ca ấp Nam, 03 ca ấp Bắc, 04 ca ấp Tây, 09 ca ấp Trung, xã Tân Thạnh; 01 ca ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Huề; 02 ca ấp Hạ, 02 ca ấp Tân Phú A, 03 ca ấp Tân Phú B, xã Tân Bình; 02 ca khóm Tân Thuận, 01 ca khóm Tân Đông A, 01 ca khóm Tân Đông B, 01 ca khóm Phú Mỹ, thị trấn; 01 ca ấp 1, 02 ca ấp 2, 02 ca ấp 3, xã Phú Lợi; 01 ca ấp 3, 01 ca ấp 4, xã Tân Mỹ; 01 ca ấp 1, xã Bình Tấn); 08 ca về từ vùng dịch (Bình Dương: 03; TPHCM: 03; An Giang: 01; Đồng Nai: 01); 01 ca trong cơ sở điều trị; cộng dồn: 1.100 ca; hiện có 702 ca khỏi bệnh;

F1: 128 ca, cộng dồn 1.904 ca; đang quản lý theo dõi: 432 người.

F2: 0 ca, cộng dồn 1.858 ca; đang quản lý: 87 người.

Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 5.718 trường hợp; hết thời gian cách ly là 5.135 người; đang quản lý là 583 người; 02 khu cách ly tập trung hiện đang quản lý 361 người.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định thông điệp 5T của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên pccovid.gov.vn hoặc tokhaiyte.vn.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ngọc Hiệp