Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình chiều ngày 11/10/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình chiều ngày 11/10/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 15 giờ ngày 11/10/2021, tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện như sau:

F0: 28 ca (trong đó: 14 ca trong khu phong toả; 07 ca là người về từvùng dịch được cách ly (Bình Dương: 05; Đồng Nai: 02); 07 ca Khu cách ly tập trung (F1 thành F0)), cộng dồn: 247 ca; hiện có 137 ca khỏi bệnh;

F1: 60 ca, cộng dồn 597 ca; đang quản lý theo dõi: 236 người.

F2: 00 ca, cộng dồn 1042 ca; đang quản lý: 190 người.

Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.740 trường hợp; hết thời gian cách ly là 1.796 người; đang quản lý là 944 người; 05 khu cách ly tập trung hiện đang quản lý 578 người.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5T của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên pccovid.gov.vn hoặc tokhaiyte.vn.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

 

Ngọc Hiệp