Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 20/8/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 20/8/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 15 giờ ngày 19/8/2021:

F0: 00 ca, cộng dồn: 36 ca;

  F1: 00 ca, cộng dồn 155 ca;

  F2: 02 ca, cộng dồn 593 ca;

Tình hình cách ly: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1173 trường hợp; hết thời gian cách ly là 1.086 người; đang quản lý là 87 người.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ngọc Hiệp