Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 26/8/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 26/8/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 15 giờ ngày 25/8/2021:

F0:  6 ca (xã Tân Hoà), cộng dồn: 61 ca;

  F1: 32 ca (xã Tân Hoà), cộng dồn 228 ca;

  F2: 13 ca (xã Tân Hoà), cộng dồn 678 ca;

Tình hình cách ly: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.291 trường hợp; hết thời gian cách ly là 1.113 người; đang quản lý là 178 người.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ngọc Hiệp