Xuất bản thông tin

null Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện uỷ

Chi tiết bài viết Thông báo

Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện uỷ

Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện uỷ:

    Tiếp công dân hàng tháng vào ngày 10; nếu ngày này trùng với thứ bảy và chủ nhật thì sẽ dời sang ngày làm việc kế tiếp.