Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình sáng ngày 31/8/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình sáng ngày 31/8/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 15 giờ ngày 30/8/2021:

F0:  01 ca (khu cách ly), cộng dồn: 90ca;

  F1: 5 ca (xã Tân Hoà), cộng dồn 275 ca;

  F2: 00 ca, cộng dồn 698 ca;

Tình hình cách ly: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.335 trường hợp; hết thời gian cách ly là 1.140 người; đang quản lý là 195 người.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ngọc Hiệp