Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 05/8/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 05/8/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 15 giờ ngày 04/8/2021:

F0: 02 ca, ngụ xã Tân Thạnh, cộng dồn: 31 ca;

  F1: 15 ca, ngụ xã Tân Thạnh; cộng dồn 115 ca;

  F2: 6 ca, ngụ xã Tân Thạnh, cộng dồn 559 ca;

Tình hình cách ly: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1021 trường hợp; hết thời gian cách ly là 337 người; còn thời gian cách ly là 684 người.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

 

Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 huyện Thanh Bình