Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 07/12/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 07/12/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 09 giờ ngày 07/12/2021, tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện như sau:

F0: 12 ca (giảm 20 ca so với ngày hôm qua), trong đó: 01 ca cộng đồng (ngụ ấp Hạ, xã Tân Bình); 11 ca trong khu cách ly (03 ca ấp Bắc, 02 ca ấp Trung, 01 ca ấp Tây, xã Tân Thạnh; 01 ca ấp Thị, 01 ca ấp Nhứt, xã An Phong; 01 ca ấp Tân Hoà A, xã Tân Phú; 01 ca ấp Bình Định, xã Bình Thành; 01 ca khóm Tân Đông A, thị trấn); Tổng số ca mắc cộng dồn từ ngày 24/6/2021: 1.704 ca; có 05 trường hợp tử vong; có 1.249 ca khỏi bệnh.

F1: 18 ca, cộng dồn 2.227 ca; đang quản lý theo dõi: 216 người.

F2: 0 ca, cộng dồn 1.884 ca; đang quản lý: 17 người.

Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.551 trường hợp; hết thời gian cách ly là 6.232 người; đang quản lý là 319 người; 02 khu cách ly tập trung hiện đang quản lý 312 người.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định thông điệp 5T (Tuân thủ nghiêm 5K - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tại gia - Test Covid tất cả - Tiêm chủng tại phường, xã) của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên pccovid.gov.vn hoặc tokhaiyte.vn.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ngọc Hiệp