Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 10/12/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 10/12/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 09 giờ ngày 10/12/2021, tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện như sau:

F0: 96 ca (tăng 25 ca so với ngày hôm qua), trong đó:

+ 18 ca cộng đồng ( 01 ca ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Hoà; 02 ca ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Huề; 03 ca khóm Tân Đông B, 01 ca khóm Tân Thuận, thị trấn; 01 ca ấp Bình Định, 01 ca ấp Bình Thuận, xã Bình Thành; 01 ca ấp 1, 01 ca ấp 5, xã Tân Mỹ; 01 ca ấp Hạ, xã Tân Quới; 03 ca ấp Trung, 01 ca ấp Nam, xã Tân Thạnh; 02 ca ấp 3, xã Bình Tấn);

+ 71 ca trong khu cách ly (01 ca ấp Tân Thuận B, 02 ca ấp Tân Hoà B, 04 ca ấp Tân Thuận A, xã Tân Phú; 03 ca ấp Bình Định, 02 ca ấp Bình Trung, 02 ca ấp Bình Thuận, xã Bình Thành; 03 ca ấp Tân Bình Thượng, 06 ca ấp Tân Dinh, 01 ca ấp Tân Thới, xã Tân Hoà; 01 ca khóm Tân Thuận, 15 ca khóm Tân Đông B, thị trấn; 01 ca ấp 3, xã Phú Lợi; 01 ca ấp 1, xã Tân Mỹ; 06 ca ấp Tân Bình Hạ, 01 ca ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Huề; 01 ca ấp Tân Phú, 02 ca ấp Tân Thạnh, xã Tân Long; 03 ca ấp Trung, 01 ca ấp Thượng, 02 ca ấp Tân Thới, xã Tân Quới; 01 ca ấp Tư, xã An Phong; 01 ca ấp Tây, xã Tân Thạnh; 02 ca ấp Hạ, 01 ca ấp Tân Phú B, xã Tân Bình; 01 ca ấp 3, xã Tân Mỹ; 07 ca ấp 3, xã Bình Tấn).

+ 04 ca trong khu phong toả (ấp Thị, xã An Phong);

+ 02 ca về từ vùng dịch (TP.HCM: 01; An Giang: 01);

+ 01 ca trong cơ sở điều trị.

- Tổng số ca mắc cộng dồn từ ngày 24/6/2021: 1.928 ca; có 07 trường hợp tử vong.

F1: 207 ca, cộng dồn 2.512 ca; đang quản lý theo dõi: 325 người.

F2: 7 ca, cộng dồn 1.884 ca; đang quản lý: 7 người.

Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.851 rường hợp; hết thời gian cách ly là 6.410 người; đang quản lý là 417 người; khu cách ly tập trung hiện đang quản lý 236 người.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định thông điệp 5T (Tuân thủ nghiêm 5K - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tại gia - Test Covid tất cả - Tiêm chủng tại phường, xã) của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên pccovid.gov.vn hoặc tokhaiyte.vn.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ngọc Hiệp