Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 28/11/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 28/11/2021

 

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 09 giờ ngày 28/11/2021, tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện như sau:

F0: 63 ca (tăng 25 ca so với ngày hôm qua), trong đó: 04 ca cộng đồng (01 ca ấp Tư, xã An Phong; 01 ca ấp Bình Định, 01 ca ấp Bình Hòa, xã Bình Thành; 01 ca ấp Nam, xã Tân Thạnh); 03 ca khu phong tỏa (01 ca khóm Tân Thuận, thị trấn; 01 ca ấp Bình Thuận, xã Bình Thành; 01 ca ấp 3, xã Bình Tấn); 48 ca trong khu cách ly (02 ca ấp 2, xã Phú Lợi; 01 ca ấp 4, 01 ca ấp 5, xã Tân Mỹ; 01 ca ấp Tân Phú A, 05 ca ấp Tân Phú B, 01 ca ấp Tân Hội, xã Tân Bình; 02 ca khóm Tân Thuận, 01 ca khóm Tân Đông A, thị trấn; 05 ca ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Hòa; 01 ca ấp Ba, 01 ca ấp Nhứt,, 02 ca ấp Thị, xã An Phong; 02 ca ấp Bắc, 01 ca ấp Nam, xã Tân Thạnh; 04 ca ấp Bình Định, 05 ca ấp Bình Thuận, 02 ca ấp Bình Trung, 03 ca ấp Bình Hòa, 04 ca ấp Bình Chánh, xã Bình Thành; 04 ca ấp Tân Thới, xã Tân Quới); 08 ca về từ vùng dịch (TP.HCM: 02; Đồng Nai: 02; Tiền Giang: 01; Hậu Giang: 01; Long An: 01; An Giang: 01); Cng dồn: 1.318 ca; hiện có 780 ca khỏi bệnh;

F1: 19 ca, cộng dồn 1.992 ca; đang quản lý theo dõi: 419 người.

F2: 00 ca, cộng dồn 1.867 ca; đang quản lý: 55 người.

Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 5.890 trường hợp; hết thời gian cách ly là 5.308 người; đang quản lý là 582 người; 02 khu cách ly tập trung hiện đang quản lý 447 người.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định thông điệp 5T của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên pccovid.gov.vn hoặc tokhaiyte.vn.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ngọc Hiệp