Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 29/10/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 29/10/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 09 giờ ngày 29/10/2021, tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện như sau:

F0: 02 ca (giảm 08 ca so với ngày hôm qua), trong đó: 02ca phát hiện trong khu cách ly (01 ca ngụ ấp 3, xã Phú Lợi; 01 ca ngụ ấp Tân An, xã Tân Huề), cộng dồn: 543 ca; hiện có 421 ca khỏi bệnh;

F1: 11 ca, cộng dồn 1.107 ca; đang quản lý theo dõi: 410 người.

F2: 06 ca, cộng dồn 1.485 ca; đang quản lý: 291 người.

Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 4.382 trường hợp; hết thời gian cách ly là 2.198 người; đang quản lý là 2.184 người; 05 khu cách ly tập trung hiện đang quản lý 252 người.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định thông điệp 5T của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên pccovid.gov.vn hoặc tokhaiyte.vn.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

 

Ngọc Hiệp