Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 13/12/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 13/12/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 09 giờ ngày 13/12/2021, tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện như sau:

F0: 24 ca (giảm 50 ca so với ngày hôm qua). Trong đó:

+12 ca cộng đồng (06 ca ấp Tân Dinh, xã Tân Hoà; 03 ca ấp Trung, 01 ca ấp Tân Thới, xã Tân Quới; 02 ca ấp Bình Chánh, xã Bình Thành).

+ 01 ca trong khu cách ly (ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Huề).

+ 11 ca trong khu phong tỏa (07 ca khóm Tân Đông B, thị trấn; 03 ca ấp Trung, 01 ca ấp Tân Thới, xã Tân Quới).

- Tổng số ca mắc cộng dồn từ ngày 24/6/2021: 2.074 ca; có 07 trường hợp tử vong.

F1: 24 ca, cộng dồn 2.563 ca; đang quản lý theo dõi: 371 người.

F2:  0 ca, cộng dồn 1.891 ca; đang quản lý: 0 người.

Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.924 trường hợp; hết thời gian cách ly là 6.469 người; đang quản lý là 455 người; khu cách ly tập trung hiện đang quản lý 285 người.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định thông điệp 5T (Tuân thủ nghiêm 5K - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tại gia - Test Covid tất cả - Tiêm chủng tại phường, xã) của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên pccovid.gov.vn hoặc tokhaiyte.vn.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ngọc Hiệp