Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 08/8/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 08/8/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 15 giờ ngày 07/8/2021:

F0: 01 ca, ngụ xã Tân Thạnh, cộng dồn: 32 ca;

  F1: 01 ca, ngụ xã Tân Thạnh; cộng dồn 115 ca;

  F2: 13 ca, ngụ xã Tân Thạnh, cộng dồn 572 ca;

Tình hình cách ly: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1073 trường hợp; hết thời gian cách ly là 340 người; đang quản lý là 733 người.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

 

Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 huyện Thanh Bình