Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 22/8/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 22/8/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 15 giờ ngày 21/8/2021:

F0: 03 ca (03 ca này do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp cộng dồn người có hộ khẩu tại huyện đã điều trị và khỏi bệnh tại địa phương khác ngoài huyện), cộng dồn: 40 ca;

  F1: 00 ca, cộng dồn 155 ca;

  F2: 00 ca, cộng dồn 593 ca;

Tình hình cách ly: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1186 trường hợp; hết thời gian cách ly là 1.101 người; đang quản lý là 85 người.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ngọc Hiệp