Xuất bản thông tin

null Huyện uỷ Thanh Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện uỷ Thanh Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Chiều ngày 07/1/2022, Huyện ủy Thanh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hiền chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2021, trong điều kiện còn nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, song với sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện đã có những bước phát triển vững chắc, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội ổn định và giữ vững. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, phát huy dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo tăng cường tinh thần đoàn kết nội bộ, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ công chức. Trong năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã kết nạp đảng viên mới 80 đồng chí, đề nghị tặng Huy hiệu Đảng 47 đồng chí, đề nghị hỗ trợ khó khăn đối với 10 đồng chí đảng viên từ 45 năm tuổi Đảng trở lên. Đảng bộ Huyện có 30 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, 214 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với tổng số 4.486 đảng viên, chiếm tỷ lệ 3,32% so dân số toàn Huyện.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Bình triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 27-KH/HU về nâng cao chất lượng hoạt động Đảng bộ xã, thị trấn trên địa bàn huyện, gắn với chủ động công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên bảo đảm về chất lượng và số lượng. Phấn đấu năm 2022 kết nạp 218 đảng viên. Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, chú trọng công tác giám sát thường xuyên; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong Huyện.

Dịp này, Huyện ủy Thanh Bình trao tặng giấy khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và 5 năm từ (2017-2021)./.

Kim Thủy