Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X

Sáng ngày 06/01/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh; Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hiền tham dự tại điểm cầu huyện Thanh Bình.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hiền tham dự tại điểm cầu huyện Thanh Bình

Hội nghị đã thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Theo đó, cấp ủy Đảng các cấp đã xây dựng quy chế làm việc đối với từng loại hình tổ chức Đảng theo đúng quy định; vai trò giám sát của HĐND được phát huy, tháo gỡ nhiều vướng mắc trong công tác; HĐND các cấp đã quyết định nhiều chính sách mang lại hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân; năng lực và hiệu quả của các cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên từng bước tạo lập môi trường thuận lợi, minh bạch phục vụ tốt các nhu cầu của xã hội; triển khai xây dựng chính quyền thân thiện điều hành năng động có trách nhiệm; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) luôn đứng trong các tỉnh, thành dẫn đầu cả nước nhiều năm liền; công tác quy hoạch đào tạo bổ nhiệm cán bộ có chức danh tư pháp được thực hiện đúng theo quy định, được các cấp ủy quan tâm, kiện toàn, củng cố, xây dựng ngày càng trong sạch vững mạnh, tính dân chủ được giữ vững và phát huy; MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hình thức thiết thực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều mô hình điển hình tiên tiến mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; công tác kiểm tra giám sát góp phần chủ động ngăn ngừa khuyết điểm vi phạm của tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên, giữ gìn kỷ luật kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng,…

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đánh giá nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao từ tỉnh đến cơ sở; Các cấp ủy chủ động, kịp thời sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của địa phương, đảm bảo quy trình công tác cán bộ; Phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân qua nhiều hình thức tuyên truyền, vận động được sự đồng thuận của nhân dân. Về nhiệm vụ sắp tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Đảng bộ tỉnh, đặt trong mối tương quan với nhiệm vụ chỉnh đốn, xây dựng Đảng; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh chính là thước đo sự hiệu quả trong lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò tiên phong của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo nguyên tắc, quy chế của Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện và kịp thời cụ thể hóa các Kết luận chuyên đề, Nghị quyết thành chương trình hành động cụ thể ở địa phương, cơ sở./.

Trà Giang