Xuất bản thông tin

null Huyện uỷ Thanh Bình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 7

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện uỷ Thanh Bình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 7

          Sáng ngày 10/12/2021, Huyện ủy Thanh Bình tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020 -2025, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động năm 2021. Đến dự có Ông Đinh Văn Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy/Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy; Bí thư Huyện uỷ, Nguyễn Thị Hiền chủ trì Hội nghị.

quang cảnh hội nghị

          Trong năm 2021 Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt 9/10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu như lãnh đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt yêu cầu kế hoạch đề ra , đảm bảo công tác phòng chống Dịch Covid - 19. Chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện nghiêm các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện gắn với các nhiệm vụ trọng tâm. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng trong năm đã kết nạp được 80 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ là 4.454 người. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội  tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở...

          Trong năm Huyện uỷ cũng đã lãnh đạo, điều hành và chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp bách về công tác phòng chống dịch Covid - 19 sát với Nghị quyết 128 của Chính phủ; đẩy mạnh việc giải phóng mặt bằng thực hiện các dư án trọng điểm của Trung ương, Tỉnh đầu tư. Về sản xuất nông nghiệp huyện đã triển khai đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp với điều kiện sản xuất của từng khu vực. Toàn huyện, có 7/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đến cuối năm có thêm 2 xã An Phong, Tân Thạnh đạt xã NTM và 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Chủ động đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp giúp doanh nghiệp "vừa chống dịch, vừa khôi phục sản xuất". Các chính sách an sinh xã hội được huyện quan tâm, chăm lo thực hiện tốt. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững.

          Hội nghị cũng đã thông qua các tờ trình Ban Thường vụ Huyện ủy; UBND huyện về các vấn đế như Dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện năm 2022; Tờ trình của UBND huyện về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 ( điểu chỉnh, bổ sung); Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội thị trấn Thanh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.v.v…

          Bí thư Huyện uỷ, Nguyễn Thị Hiền đề nghị các cấp uỷ, địa phương cần cụ thể hoá chương trình hành động của Huyện ủy năm 2022 để xây dựng chương trình hành động của cấp mình, quan tâm thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022; thực hiện công tác phòng chống dịch Covid - 19 theo Nghị quyết 128 thích ứng an toàn  linh hoạt phòng chống dịch, đảm bảo phát triển kinh tế; quan tâm giải quyết việc làm mới cho lao động bị ảnh hưởng Covid; tăng cường công tác dân vận và thực hiện các hoạt động chăm lo tết nguyên đán cho người dân khó khăn./.

Ra Đa