Xuất bản thông tin

null THÔNG BÁO Danh sách các thi sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tại các đơn viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc Uỷ ban nhân dân Huyện năm 2021

Chi tiết bài viết Thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO Danh sách các thi sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tại các đơn viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc Uỷ ban nhân dân Huyện năm 2021

Tải về Thông báo và sanh sách và tài liệu ôn thi: tại đây