Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến về tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị trực tuyến về tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử

   Sáng ngày 09/4/2021, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại điểm cầu huyện Thanh Bình, tham dự có ông Nguyễn Trường Đông, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Thanh Bình cùng các Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và Tuyên truyền viên pháp luật các xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến

  Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến, hướng dẫn công tác định hướng thông tin trong bầu cử, công tác tuyên truyền kết hợp với các văn bản pháp luật như: các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; Công tác chuẩn bị bầu cử và tiến hành bầu cử và tuyên truyền, cổ động cho ngày cử tri đi bầu. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã, cần quan tâm nắm tình hình thông tin trên địa bàn về việc khiếu kiện, khiếu nại liên quan công tác bầu cử, về ứng cử viên… để phản ánh đến cơ quan chức năng giải quyết kịp thời. Đặc biệt, từ ngày 13/4 đến ngày bầu cử 23/5/2021, các địa phương tổ chức họp dân tuyên truyền về vị trí, vai trò, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; thông tin về danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử; thời gian, địa điểm bỏ phiếu tại địa phương. Sau ngày bầu cử 23/5/2021, thông tin tuyên truyền về kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử.v.v…

Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, từ nay đến ngày bầu cử các địa phương cần chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật./.

  Kiều Trang