Xuất bản thông tin

null Huyện Thanh Bình 113/116 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2020

Trang chủ Tin tức

Huyện Thanh Bình 113/116 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2020

                Nhằm kịp thời đánh giá, ghi nhận, công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  trên địa bàn huyện Thanh Bình năm 2020. Chiều ngày 24.12, Ban Chỉ đạo XDĐSVH Huyện tổ chức Họp chấm điểm xét công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2020.Ông Phan Văn Phụng - Phó Chủ tịch UBND Huyện/Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Qua bình xét toàn huyện có 113/116 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2020. Trong đó có 99 cơ quan, đơn vị đạt 04 năm liên tục (giai đoạn 2017 - 2021). trường THCS Tân Thạnh đạt 03 năm liên tục (giai đoạn 2018 - 2022); đơn vị Trường THPT Thanh Bình 1 và trường THPT Thanh Bình 2 đề nghị UBND huyện công nhận lần đầu ; có 11 đơn vị được ghi nhận lần đầu năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Ông Phan Văn Phụng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục từng bước nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Đồng thời, khắc phục các mặt hạn chế như việc hút thuốc lá, giờ giấc, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức./.

                                                                             Kiều Trang