Xuất bản thông tin

null      Hội nghị tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 xã Tân Long

Trang chủ Tin tức

     Hội nghị tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 xã Tân Long

     Chiều ngày 05/01/2020, Khối Dân vận xã Tân Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trương Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; đại diện các ban, ngành đoàn thể ban nhân dân 04 ấp và hơn 40 đại biểu tham dự là Ban chấp hành các đoàn thể, tổ nhân dân tự quản của ấp trên địa bàn.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2020, các hoạt động của địa phương tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trên địa bàn xã ổn định. Tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đề ra. Những chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước được nhân dân đồng tình tham gia hưởng ứng, thực hiện các phong trào như: xây dựng nông thôn mới, vận động “Quỹ vì người nghèo”. Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” thông qua thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, nhân dân rất phấn khởi trước tình hình kinh tế xã hội ở địa phương, đời sống vật chất tinh thần của đại bộ phận nhân dân được nâng lên. Kết quả đạt được nhờ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương quan tâm thực hiện chu đáo, kịp thời. Các phong trào, các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của xã được thực hiện ngày càng có hiệu quả, từ đó thúc đẩy các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi  phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bên cạnh đó, cũng cố và nhân rộng các Mô hình có hiệu quả như Mô hình “Hội quán”, “Tổ nhân dân tự quản” Mô hình “ bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu” của 02 tôn giáo trong năm cũng được sơ kết và tổng kết nhằm đánh giá tình hình hoạt động của 02 tôn giáo; mô hình “ đoạn kênh không rác thãi lục bình”, Duy trì và tiếp tục nâng cao các Mô hình Khởi nghiệp “trà sen Hoàng Diệu”, “ mắm và dưa mắm Cô Tư Cam”, mô hình “tuyến đường 3 sạch” của Hội LHPN; Duy trì mô hình “ An toàn giao thông” của Hội CCB; mô hình “Nấm Bào Ngư xám” của Hội Nông Dân… các ngành đơn vị luôn thực hiện đạt yêu cầu đề ra đồng thời gắn với việc học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2020 MTTQ và các tổ chức Chính trị xã hội được ngành cấp trên đánh giá cuối năm MTTQ, Cựu chiến Binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hội LHPN, Nông dân, ĐTN hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid 19 đã trực tiếp đến tuyên truyền phát tờ rơi cho cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ cấm tụ tập đông người vận động 62 quán ăn, nước uống tạm ngừng hoạt động phòng, tránh dịch lây nhiễm. Hai tôn giáo đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh covid-19; PGHH đóng góp 3.000.000đ và 600kg gạo, HĐCĐ đóng góp 3.000.000đ và 1.000kg gạo. Tổng số tiền 6.000.000đ và 1.600kg gạo. MTTQ và các tổ chức thành viên Phối hợp hội từ thiện vận động các mạnh thường quân giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ bán ve số, hộ khó khăn mất việc do ảnh hưởng bệnh dịch Covid-19 được tổng số kinh phí 85.810.000đ: vận động giúp đỡ 151 hộ, phát 5.825kg gạo, mì, nước tương; may và cấp phát khẩu trang cho nhân dân 14.500 cái; vận động nhân dân ủng hổ đồng bào miền Trung bị thiên tai, đóng góp tiền và vật chất quy ra tiền là 20.978.000đ. Phối hợp các tổ chức thành viên Đoàn Thanh Niên làm bể rửa tay, mua chai nước sát khuẩn, bản hiệu tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 ở 4 điểm trên 4 ấp,( điểm 01 tại bộ phận 01 cửa nơi tiếp dân, điểm 02 gần chợ Mương Chùa, điểm 03 gần chợ Mương Khai, 01 điểm cụm dân cư). Tổng kinh phí 5.600.000đ.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân luôn được nêu cao. Trong năm tiếp nhận và giải quyết hòa giải ở ấp 27 vụ hòa giải thành 27 vụ, Ban hòa giải ở xã tiếp nhận hòa giải 01 vụ thành 01 vụ.(đa phần về lĩnh vực đất đai tranh chấp, và hôn nhân gia đình). Qua kết quả hòa giải ở ấp đạt được trong năm UBND xã xét khen thưởng tập thể và cá nhân tổ hòa giả ở ấp 02 tập thể và 01 cá nhân. Đoàn thanh niên phối hợp UBND xã thành lập và ra mắt điểm Mô hình “Điểm tư vấn Pháp luật miễn phí cho người dân” có 5 thành viên tham gia, đây là mô hình tuyên truyền pháp luật điểm sáng trong công tác tuyên truyền của địa phương.

Kết quả thực hiện các chương trình phối hợp giữa Khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với lực lượng vũ trang; hoạt động “Tết Quân - Dân” với 13 nội dung công việc đến nay cơ bản hoàn thành 12/13 chỉ tiêu công việc; với kinh phí đến nay đạt 5.969.546.000đ. còn lại 01 nội dung công việc chưa thực hiện vận động làm đường liên xã 5 xã cù lao chờ thực hiện. Phối hợp hội từ thiện các mạnh thường quân phát gạo cho hộ nghèo Trợ cấp thường xuyên 100 hộ. tổng trị giá 40.455.000đ. Mạnh thường quân, các đơn vị tài trợ phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức đêm Trung thu yêu thương cho các em thiếu nhi. tặng 17 xuất học bổng, 5 máy lọc nước cho 02 điểm trường, 200 phần quà bánh và lòng đen cho các em thiếu nhi. Tổng kinh phí 82.000.000đ. MTTQ các tổ chức chính trị xã hội phối hợp cùng BCT Mặt trận ấp cũng cố 79 Tổ nhân dân quản đồng. Qua đó cho thấy các tổ hoạt động cơ bản có phần đi vào nề nếp hơn, phát huy được tính cộng động tự chủ, tự quản nhau, cùng nhau xây dựng địa phương thực hiện chung sức xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao. Phối hợp tổ từ thiện, Hội chử thập đỏ, mạnh thường quân , nhà tài trợ cắt 11 căn nhà tình thương, nhà  đại đoàn kết trị giá 370 triệu đồng. Vận động cất 01 cây cầu kinh phí 43 triệu đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai công tác dân vận năm 2020 còn tồn tại một số vấn đề cần lưu ý như: trong thể hiện vai trò, tính chủ động trong tham mưu cấp ủy cụ thể hóa chủ trương, chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận đôi lúc chưa kịp thời. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có đổi mới nhưng cũng chưa đạt yêu cầu cao.

Năm 2021, Khối Dân vận xã tiếp tục tuyên truyền vận động học tập sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, và các tầng lớp nhân dân có hiệu quả trong việc thực hiện các Chủ trương, Chỉ thị Nghị Quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước và hoạt động ý nghĩa các ngày lễ lớn bằng hành động thiết thực, tiếp tục theo dõi nắm tình hình quần chúng và công tác vận động quần chúng về việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Cụ thể hoá chương trình hành động của Đảng uỷ. Thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và xây dựng ấp văn hoá năm 2020; Tiếp tục Vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao; Tiếp tục tham mưu cấp uỷ triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Theo dõi giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế giám sát, phản biện xã hội theo quyết định 217-218 của Trung ương tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; việc khắc phục những hạn chế của các ngành các tổ chức thành viên; Tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời báo cáo tình hình dịch về trên theo qui định; Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong tình hình mới; Tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở xã xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cuối năm 2021; Nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội, nhân dân trong thực hiện công tác dân vận, thực hiện tốt nhiệm vụ của các tổ chức chính trị-xã hội, từ xã xuống tới ấp, đảm bảo số lượng và chất lượng hoạt động, đồng thời đẩy mạnh phát triển đoàn viên, hội viên, đăng nộp đoàn phí, hội phí theo chỉ tiêu kế hoạch trên quy định.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết, đồng chí Trương Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đánh giá cao vai trò, kết quả đạt được của công tác dân vận, trong đó có dân vận chính quyền, dân vận trong lực lượng vũ trang, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp ủy giao. Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức đưa địa phương phát triển tốt trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đạt được kết quả trên, là do thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó có nguyên nhân cơ bản, quan trọng là cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện công tác dân vận. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đề nghị trong thời gian tới, công tác dân vận cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, tham mưu giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội…

Tại Hội nghị, Khối Dân vận cũng đã tặng giấy khen cho 05 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận năm 2020.

Kim Hồng