Xuất bản thông tin

null Triển khai văn bản pháp luật cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện Thanh Bình năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai văn bản pháp luật cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện Thanh Bình năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 19/5/2020 của Ủy Ban nhân dân huyện Thanh Bình về việc phòng, chống tệ nạn xã hội và tệ nạn mại dâm trên địa bàn Huyện năm 2020. Sáng ngày 26.11, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với Công an huyện, Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm y tế Huyện tổ chức lớp tập huấn Triển khai các văn bản pháp luật có liên quan đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, các cơ sở, dịch vụ kinh doanh được Phòng Lao động thương binh & xã hội Triển khai một số nội dung về Bộ Luật lao động năm 2019;  Công an huyện thông tin về tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay trên địa bàn. Đồng thời, các đại biểu được Phòng Văn hóa thông tin huyện triển khai Nghị định số 54 ngày 19/6/2019 Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke để các cơ sở kinh doanh nắm rõ. Tại đây, Trung tâm y tế huyện cũng Tuyên truyền một số vấn đề về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống bệnh HIV,…

                                                                               Kiều Trang