Xuất bản thông tin

null PS-Những thành tựu đáng tự hào của Đảng bộ huyện Thanh Bình, nhiệm kỳ 2015-2020

Chi tiết bài viết Tin tức

PS-Những thành tựu đáng tự hào của Đảng bộ huyện Thanh Bình, nhiệm kỳ 2015-2020

           Thưa quý khán giả! Trải qua chặng đường 5 năm, hành trình đưa cuộc sống vào Nghị quyết đại hội, rồi từ Nghị quyết đại hội triển khai ra cuộc sống, làm thay đổi tích cực đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Bình, nhiệm kỳ 2015-2020 đã phát huy hiệu quả. Trải qua 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội 8 Đảng bộ huyện đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đề ra. Huyện Thanh Bình đã thay da, đổi thịt với những bước tiến vững chắc trên nhiều lĩnh vực. Tựu trung của thành quả này là đã phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân với tư tưởng lấy dân làm gốc.

          Về nông nghiệp, từng bước hình thành vùng sản xuất chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao vào canh tác. Năm 2019, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 115,9 triệu đồng/ha/năm, tăng 1,4 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 là 2,04%. Diện tích vườn cây ăn trái, nuôi cá da trơn… được thực hiện theo chuẩn VietGap, đăng ký mã vùng, vị trí địa lý, sản xuất lúa giống chất lượng cao... Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung hỗ trợ và tạo điều phát triển để HTX, tổ hợp tác hoạt động mở rộng quy mô, liên kết tiêu thụ và xây dựng sản phẩm đặc trưng. Khuyến khích phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

          Sản xuất công nghiệp phát triển khá, nhất là sản xuất công nghiệp chế biến tại cụm công nghiệp Bình Thành. Theo đó cơ cấu lao động có bước chuyển dịch khá, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp qua 4 năm (2015 - 2018) tăng 13,08%. Hoạt động khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trên địa bàn Huyện được quan tâm hỗ trợ và tạo sức lan toả trong nhân dân. Tiểu thủ công nghiệp ngày càng mở rộng thị trường tiêu thụ, một số sản phẩm của Huyện đã vào hệ thống siêu thị, trong đó có sản phẩm chế biến từ ớt; riêng nhãn hiệu “Ớt Thanh Bình” đã chuyển từ nhãn hiệu hàng hoá tập thể sang nhãn hiệu chứng nhận. Đảng bộ, chính quyền kịp thời quan tâm hỗ trợ về chính sách, ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Qua đó đã thu hút nhiều dự án đầu tư góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân từng bước ổn định thu nhập, tạo điều kiện vươn lên khá giàu.

          Giao thông nông thôn dần hoàn thiện, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên làm cho diện mạo nông thôn thay đổi từng ngày. Nghị quyết của Huyện uỷ về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Đến cuối năm 2019, toàn Huyện có 04/12 xã đạt nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2020 có 07/12 xã đạt và đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới. Nhiều chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện của Huyện trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, mô hình sinh kế mùa lũ, mô hình VnSat… Trong nhiệm kỳ, các ngành, các địa phương đã chú trọng vận động nhân dân tham gia chung sức, đòng lòng trong thực hiện công trình, phần việc gắn chặt với lợi ích của người dân. Từ đó, hiệu quả mang lại khá rõ rệt.

          Điểm sáng trong nông nghiệp, có lẻ là những mô hình sinh kế mùa lũ được người dân đặc biệt quan tâm. Đối với những vùng trũng sản xuất 2 vụ, chủ trương thực hiện mô hình sinh kế đã đi đúng nguyện vọng của người dân, giúp nâng cao thu nhập, cải tạo đất và tạo công ăn việc làm trong mùa nước nổi.

          Một điểm sáng của huyện nữa là trong phong trào khởi nghiệp. Nhiều sản phẩm nông nghiệp, nông thôn được ra đời, nhiều nhãn hiệu được công nhận. Đặc biệt phong trào khởi nghiệp đã làm lan tỏa sức mạnh tiềm tàng trong mỗi người dân, ai nấy cũng đều tích cực hưởng ứng và xây dựng nhiều sản phẩm, chất lượng đáp ứng nhu cầu của xã hội. Hoạt động khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trên địa bàn Huyện được quan tâm hỗ trợ và tạo sức lan toả trong nhân dân. Cũng nhờ sự quan tâm, chính sách hỗ trợ thiết thực mà cơ sở thực phẩm chay Bảy Lên đã ăn nên làm ra, ngoài tăng thu nhập cho gia đình, chị còn giải quyết việc làm cho gần 30 lao động nhàn rỗi tại địa phương.

Bên cạnh công tác phát triển kinh tế, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cũng làm tốt công tác tập hợp quần chúng, nâng cao sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là phát huy sức mạnh của đồng bào có đạo để chăm lo cho người nghèo, gia đình khó khăn bệnh tật. Nhờ vậy mà hàng năm, có hàng chục căn nhà tình thương, mái ấm nghĩa tình được cất tặng, hàng ngàn phần quà, suất hỗ trợ ốm đau đã kịp thời thể hiện sự tương thân tương ái, cùng giúp đỡ lẫn nhau. 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, Đảng bộ, chính quyền huyện Thanh Bình tiếp tục phát huy vai trò chung sức của người dân. Lấy lợi ích của nhân dân đặt lên hàng đầu, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Trong đó tập trung “Tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực xã hội, mở rộng sinh hoạt dân chủ trong nhân dân; phát triển hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; phấn đấu đến 2025 đạt huyện nông thôn mới”.

Phát triển hài hoà giữa kinh tế với văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Khơi dậy khát vọng của người dân Thanh Bình giàu truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, thông minh, sáng tạo, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò nền tảng của văn hoá, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng dân cư an toàn, phấn đấu xây dựng Thanh Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Cũng như các kỳ Đại hội trước, mong muốn của Đảng bộ chính quyền và Nhân dân Thanh Bình không gì khác, ngoài sự vươn mình, phát triển mạnh mẽ của huyện trong nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, kết quả một nhiệm kỳ Đại hội 8 chưa được gọi là thành tựu mà chỉ mới là giai đoạn xây dựng nền tảng vững chắc để Đại hội 9 kế thừa và phát huy giá trị đạt được. Cũng với phương châm “Lấy dân làm gốc”, lấy sự phát triển đời sống vật chất nhân dân làm tiêu chí đánh giá, Đảng bộ huyện Thanh Bình hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của nhân dân, sự đồng lòng và đoàn kết trong nội bộ Đảng, chính quyền để góp phần vào thành công chung trong thực hiện Nghị quyết đại hội 9 Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Kim Thủy