Xuất bản thông tin

null Kiểm tra việc triển khai, quán triệt, cụ thể hoá Chương trình hành động của Huyện uỷ năm 2024 tại xã Tân Mỹ

Trang chủ Tin tức

Kiểm tra việc triển khai, quán triệt, cụ thể hoá Chương trình hành động của Huyện uỷ năm 2024 tại xã Tân Mỹ

Chiều ngày 26/3, đoàn công tác của BTV Huyện ủy Thanh Bình do Bí thư Huyện ủy Cao Thanh Xuân làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra việc triển khai, quán triệt, cụ thể hoá Chương trình hành động của Huyện uỷ năm 2024 tại Đảng ủy xã Tân Mỹ và một số xã trên địa huyện.

Tiếp thu Chương trình hành động, sự lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, từ đầu năm 2024, Đảng ủy xã đã ban hành các văn bản, triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã. Từ đó, lãnh đạo thực hiện một số nội dung về phát triển KT-XH và nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn.

   Bí thư Huyện ủy Cao Thanh Xuân phát biểu kết luận buổi làm việc

      Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Cao Thanh Xuân đề nghị Đảng ủy xã Tân Mỹ cần xác định mục tiêu cụ thể, xây dựng Chương trình hành động bám sát tình hình thực tế. Rà soát, đánh giá, xây dựng Kế hoạch phân công thành viên thực hiện duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM. Nâng cao chất lượng tổ chức, sinh hoạt chi bộ; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; cấp ủy tăng cường tham gia sinh hoạt cùng HTX, Hội quán. Bên cạnh đó, quan tâm công tác quy hoạch, xây dựng Đề án nhân sự, chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030./.

BT+QP: Trà Giang