Xuất bản thông tin

null Thông báo Danh sách thi sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển tại vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập và Bộ phận lưu trữ lịch sử thuộc Uỷ ban nhân dân Huyện năm 2023

Trang chủ Thông báo tuyển dụng

Thông báo Danh sách thi sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển tại vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập và Bộ phận lưu trữ lịch sử thuộc Uỷ ban nhân dân Huyện năm 2023