Xuất bản thông tin

null Sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2020

Chiều ngày 30/06/2020, Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hòa  đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận, Quy chế dân chủ cơ sở, Mật trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Thanh Dũng – PBT Đảng ủy, Chủ tịch MTTQVN xã, thư ký là ông Phan Thành Dương, Phó Chủ tịch MTTQVN xã, cùng với sự có mặt của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, và thành viên của Mật trận. Đến tham dự cuộc họp có ông Trần Phú Hữu, Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; ông Trương Thanh Hải, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Huyện.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Dũng đã thông qua Báo cáo sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020. Ông Phan Thành Dương thông qua Báo cáo sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.

 Ông Trần Phú Hữu, Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đã phát biểu, chỉ đạo cần giữ vững những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Chủ tọa hội nghị Nguyễn Thanh Dũng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên và chỉ đạo cho các ngành, các tổ chức chính trị, tong những tháng cuối năm cần phất đạt, vượt nhiệm vụ được giao.  

Thúy Văn