Xuất bản thông tin

null Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập và Bộ phận lưu trữ lịch sử thuộc Uỷ ban nhân dân Huyện năm 2023

Trang chủ Thông báo tuyển dụng

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập và Bộ phận lưu trữ lịch sử thuộc Uỷ ban nhân dân Huyện năm 2023