Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác Đảng và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Tin tức - sự kiện Tin tức

Tổng kết công tác Đảng và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Sáng ngày 27/01/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan đoàn thể huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 07/11. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Văn Kha dự và phát biểu chỉ đạo; Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang - Ủy viên BTV/Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy/Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện/Bí thư Đảng ủy chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang - Bí thư Đảng ủy trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022, Đảng ủy tập trung lãnh đạo các chi bộ trực thuộc phối hợp cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị Huyện ủy đề ra; Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh; 100% đảng viên tham gia nghiên cứu Chuyên đề “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”; Đảng ủy quan tâm lãnh đạo xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong đảng bộ; nâng cao chất lượng việc giám sát, phản biện xã hội góp ý xây dựng đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Văn Kha chúc mừng, biểu dương kết quả Đảng bộ đã đạt được trong năm 2022. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Đảng bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chi bô thực hiện chặt chẽ công tác phối hợp với cơ quan, đơn vị trong việc thực nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, BTV và Thường trực Huyện ủy về lĩnh vực các ban, ngành, đơn vị được giao. Lãnh đạo, chỉ đạo các chi ủy, chi bộ thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn 22-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Quan tâm thực hiện công tác quy hoạch, tham mưu đào tạo, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Kết luận, Chuyên đề của các cấp.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Văn Kha trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Thanh Hải, đảng viên Chi bộ Dân vận – MTTQ Việt Nam huyện trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan đoàn thể.

Dịp này, BTV Đảng ủy các cơ quan đoàn thể tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./.

Trà Giang