Xuất bản thông tin

null Họp báo Thường trực cấp ủy xã, thị trấn quý 2 năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp báo Thường trực cấp ủy xã, thị trấn quý 2 năm 2022

Sáng ngày 01/7/2022, Huyện ủy Thanh Bình Họp báo Thường trực cấp ủy xã, thị trấn quý 2 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

          Trong quý 2 KT-XH huyện Thanh Bình tiếp tục phát triển ổn định. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn  huyện 6 tháng đầu năm ước đạt 82.409 triệu đồng ; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ trên địa bàn Huyện duy trì hoạt động ổn định đảm bảo " thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả . Công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư được chú trọng thực hiện. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 được đảm bảo thực hiện thường xuyên, cũng như tổ chức việc tiêm vắc xin cho các nhóm đối tượng theo quy, hiện các địa phương đang tổ chức tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho người dân.  Hoạt động nông nghiệp được duy trì sản xuất ổn định, nhiều Dự án, mô hình được triển khai thực hiện giúp người dân thay đổi tập quán sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí trong sản xuất; diễn tích sản xuất hữu cơ, đăng ký cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc được mở rộng.  Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm thực hiện, đến nay toàn huyện có 63/214 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức xong Đại Hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 - 2022. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Quang cảnh Họp báo Thường trực cấp ủy xã, thị trấn quý 2 năm 2022 tại Hội trường Huyện uỷ

          Về xây dựng nông thôn mới huyện có 9/12 xã đạt chuẩn NTM. Qua tâm giới thiệu tạo việc làm mới cho 3.203  lao động, đưa 74 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững ổn định; Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch được khôi phục thu húc nhiều người dân tham gia.

          Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chinh trị, xây dựng nông thôn mới, tình hình sản xuất lúa, hoa màu vụ thu đông, công tác phòng, chống sốt xuất huyết và thực hiện các công trình Dự án trọng điểm.

Phát biểu tại cuộc họp Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hiền đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn cần tập trung ra sót đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Quan tâm, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND theo Công văn 121  của Ban Thường vụ Huyện uỷ  về thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Lãnh đạo tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và hoạt động giám sát của HĐND. Kiểm tra đánh giá hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các mô hình trên địa bàn; Quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân theo tinh thần "Chống dịch như chống giặc". Thực hiện tốt công tác giải phóng mặc bằng các Dự án; Đầy mạnh việc tiêm vắc xin mũi tăng cương cho người dân và  các công nhân tại các công ty doanh nghiệp.

Ra Đa