Xuất bản thông tin

null Thanh Bình tiếp tục mở rộng thực hiện mô hình chuyển giao dịch vụ hành chính công cho Bưu điện giai đoạn 3

Trang chủ Cải cách hành chính

Thanh Bình tiếp tục mở rộng thực hiện mô hình chuyển giao dịch vụ hành chính công cho Bưu điện giai đoạn 3

           Sáng ngày 03 tháng 9 năm 2020, Bưu điện huyện Thanh Bình phối hợp với UBND xã Bình Tấn tổ chức khánh thành Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Bưu điện Văn hóa xã Bình Tấn tại địa chỉ: ấp 1, xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đây cũng là xã thứ 4 trong Huyện hoạt động theo mô hình ghép này.

          Việc bố trí Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả về Bưu điện Văn hóa xã nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết và phát trả thủ tục hành chính cho nhân dân địa bàn xã Bình Tấn nói riêng và huyện Thanh Bình nói chung.

          Cũng như các xã Tân Thạnh, Tân Long và Bình Thành trước đây đã thực hiện, tại xã Bình Tấn nhân viên Bưu điện tham gia hỗ trợ công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân thuộc các lĩnh vực: Văn hóa và Thông tin; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, nhân viên Bưu điện Văn hóa xã còn hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhận, gửi các thủ tục hành chính liên thông, các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và các thủ tục hành chính theo: Mô hình Hẹn giờ thực hiện các thủ tục hành chinh tại nhà người dân trên địa bàn; Mô hình kết hợp dich vụ công trực tuyến và dich vụ bưu chính công ích; Mô hình công dân không viết gắn với dich vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính trên đia bàn xã,....

          Sau hơn 20 ngày hoạt động, Bộ phận bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Bưu điện Văn hóa xã Bình Tấn, đã giải quyết cho người dân được hơn 100 TTHC thuộc lĩnh vực quy định.     

          Thiết nghĩ, việc mở rộng chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện Văn hóa xã thực hiện tại huyện Thanh Bình giai đoạn 3 trong năm 2020 này sẽ giúp cho các cơ quan hành chính Nhà nước giảm tải được công việc, giảm chi đầu tư cơ sở vật chất, khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư mà còn đẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ hành chính công, mang lại lợi ích, tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho người dân, tổ chức tiếp cận, được phục vụ, thụ hưởng các dịch vụ hành chính công theo hướng văn minh, hiện đại, giúp cho công dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí đi lại, chờ đợi; hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực và các chi phí ngoài quy định khi thực hiện các thủ tục hành chính. Từ đó nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, nhằm góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của xã Bình Tấn nói riêng và Huyện nhà nói chung ngày một tốt hơn.

                    Nguyễn Trung Quân