Xuất bản thông tin

null Huyện Thanh Bình thực hiện kiểm tra công vụ tại UBND xã Bình Thành

Trang chủ Cải cách hành chính

Huyện Thanh Bình thực hiện kiểm tra công vụ tại UBND xã Bình Thành

        Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Thanh Bình về kiểm tra công vụ năm 2020.

Sáng ngày 17.11.2020, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Thanh Bình do ông Trần Văn Nam, Phó trưởng Phòng Nội vụ Huyện làm Trưởng đoàn đã đến Kiểm tra việc thực hiện công vụ năm 2020 tại xã Bình Thành và thị trấn Thanh Bình.

Ảnh: Đoàn kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Bình Thành

          Tại xã Bình Thành qua kiểm tra đơn vị có ban hành các Kế hoạch thực hiện trong năm 2020 về phát triển Kinh tế - xã hội; Cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; Quy chế phối hợp Một cửa; công tác niêm yết công khai các Danh mục thủ tục hành chính đúng quy định; thực hiện tốt phần mềm quản lý văn bản điều hành, giao việc; công tác báo cáo của Bộ phận văn phòng; ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức của đơn vị, công tác tiếp dân giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo vè lĩnh vực Tư pháp và tranh chấp đất đai cơ bản thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn,…

Tuy nhiên Đoàn kiểm tra công vụ cũng đã chỉ ra những hạn chế thiếu sót của địa phương và hướng dẫn thực hiện các nội dung như: cần cập nhật niêm yết các thủ tục hành chính mới, điều chỉnh bổ sung nội quy, quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ công tác phù hợp với tình hình thực tế địa phương, thường xuyên tiếp dân định kỳ và theo dõi xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân đúng quy định. Qua đó, Đoàn đề nghị lãnh đạo xã Bình Thành cần tập chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót, phát huy những mặt làm được, thực hiện tốt công tác chi các chế độ chính sách cho cán bộ công chức; đẩy mạnh tuyên tuyền thực hiện công tác Cải cách hành chính về mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức tiên phong đi đầu trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và hướng dẫn người dân sử dụng thực hiện để góp phần nâng cao chỉ số CCHC. Phối hợp vận hành phần mềm tổng đài dịch vụ công 1022 của Tỉnh, Đồng thời tiếp tục quan tâm triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Bình Thành

Trước đó, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Thanh Bình cũng đã đến kiểm tra việc thực hiện công vụ năm 2020 tại các địa phương trên địa bàn huyện.

          Thông qua việc kiểm tra nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Huyện; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý thức trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, ý thức tổ chức, kỷ luật tốt; đổi mới lề lối làm việc, thực hiện nghiêm Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản nhà nước cấp trên, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của huyện Thanh Bình trong năm 2020 đạt kết quả cao./.

Nguyễn Trung Quân