Xuất bản thông tin

null Thanh Bình: họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số Quý I năm 2024

Trang chủ Tin tức

Thanh Bình: họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số Quý I năm 2024

Sáng ngày 1/3/2024, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số huyện Thanh Bình tổ chức Hội nghị báo cáo đánh giá chỉ số SIPAS, PAR Index năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm CCHC năm 2024. Đến dự có ông Cao Thanh Xuân, Bí thư Huyện uỷ; ông Trần Văn Kha, Phó Bí Thư Thường trực Huyện uỷ; ông Võ Thành Ngoan, Chủ tịch UBND huyện/Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC và Chuyển đổi số huyện chủ trì hội nghị.

Bí thư Huyện uỷ Cao Thanh Xuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đánh giá năm 2023 Thanh Bình có chỉ số PAR Index đạt 80,37%, so với các huyện thanh phố. Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức (CNTC) đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Huyện năm 2023 (gọi tắt là Chỉ số hài lòng - SIPAS) là: 95,12%, tăng 6,24% so với năm 2022.

Với mục tiêu thúc đẩy việc số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để tái sử dụng. Thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số nhằm phát triển doanh nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn Huyện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh. Năm 2024, Thanh Bình sẽ phấn đấu đạt hạng 6/12 huyện, thị, thành phố trong Tỉnh về chỉ số chuyển đổi số (DTI) cấp huyện.

Để thực hiện đạt mục tiêu huyện sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp kết hợp chặt chẽ giữa cải cách hành chính với phát triển Chính quyền số...

Tại hội nghị đại biểu các ngành, địa phương đã phân tích đánh giá những khó khăn, hạn chế trong cải cách TTHC, giải pháp để thực hiện tốt hơn trong năm 2024; việc thực hiện các mô hình hay trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại địa phương….

Phát biểu tại Hội nghị Lãnh đạo Huyện uỷ - UBND huyện đề nghị các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện công tác CCHC; phát huy vai trò, chỉ đạo điều hành, gắn liền với việc kiểm tra giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện tại các bộ phận chuyên môn cũng như cần có giải pháp để nâng cao chỉ số CCHC,việc thực hiện các chỉ tiêu thành phần phải có kế hoạch chi tiết, cụ thể hoá; phối hợp các đơn vị ngành liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ về CCHC; Tổ giúp việc CCHC phát huy tốt vai trò tham mưu đề xuất với Ban chỉ đạo CCHC và chuyển đổi số huyện trong việc thực hiện các lĩnh vực có liên quan đến CCHC và chuyển đổi số.

Ra Đa