Xuất bản thông tin

null Triển khai công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2024

Trang chủ Tin tức

Triển khai công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2024

Sáng ngày 9/1/2024, ông Võ Thành Ngoan - Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình đã chủ trì Hội nghị Triển khai công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2024,  trên tinh thần 4 Quyết “Quyết tâm, quyết định, quyết làm, quyết đạt”. Tham dự có thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính huyện, Thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và Cải cách hành chính; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Bưu điện huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị triển khai kế hoạch CCHC và chuyển đổi số năm 2024 tại Hội trường UBND Huyện

 Hội nghị đã thông qua Quyết đinh số 594/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 của UBND huyện về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Thanh Bình giai đoạn 2021 – 2030 thay thế Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND Huyện về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Thanh Bình giai đoạn 2021 – 2030; Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Cải cách hành chính huyện Thanh Bình; dự Thảo kế hoạch CCHC năm 2024; Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện.

 Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2024 đề ra, tại hội nghị đã có 14 lượt ý kiến tham gia trao đổi thảo luận, đóng góp và đề xuất các giải pháp,cần tập trung triển khai thực hiện công tác CCHC và chuyển đổi số trong thời gian tới.

Kết luận tại hội nghị, ông Võ Thành Ngoan - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã thị trấn cần bám sát thực hiện tốt kế hoạch CCHC và chuyển đổi số của UBND huyện đề ra, xây dựng chương trình kế hoạch cho ngành và địa phương mình. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành tạo điều kiện cho cán bộ công chức viên chức được học tập, nâng cao trình độ. Xây dựng đội ngũ CBCCVC có phẩm chất đạo đức tốt, nâng cao tinh thần trách nhiệm CBCCVC trong công việc. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến công tác CCHC để tất cả CBCCVC và người dân, doanh nghiệp nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các nội dung, nhiệm vụ của công tác CCHC trên địa bàn Huyện./.

Ra Đa