Xuất bản thông tin

null Thanh Bình: Kinh tế – Xã hội năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực

Trang chủ Tin tức

Thanh Bình: Kinh tế – Xã hội năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế – xã hội huyện Thanh Bình tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đó, tạo tiền đề để huyện thực hiện thành công, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Khu quần thể Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Thanh Bình

Nổi bật là sản xuất nông nghiệp, phát triển toàn diện cả 3 mặt: năng suất, chất lượng và hiệu quả. Tổng diện tích xuống giống lúa là hơn 50.000 ha, đạt gần 99%, sản lượng đạt hơn 339.000 tấn, đạt 101%. Hoa màu cây công nghiệp ngắn ngày xuống giống được hơn 4.000 ha, đạt 100%, kế hoạch. Cây lâu năm với diện tích trên 3.600 ha, vượt gần 207 ha so kế hoạch. Về xây dựng NTM đến nay, huyện đã đạt 4/9 tiêu chí, 29/36 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025. Có 10/12 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đã xây dựng xã Tân Phú, Tân Mỹ đạt 19/19 tiêu chí NTM; xã Tân Bình, Tân Thạnh, Bình Thành đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng cao và đã trình UBND tỉnh thẩm định công nhận đạt chuẩn năm 2023. Về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2023 có 9 sản phẩm đánh giá, phân hạng đạt 3 sao và có 4 sản phẩm đang trình đánh giá, phân hạng 4 sao; 1 sản phẩm đã gửi hồ sơ đánh giá, phân hạng 5 sao và tiếp tục hỗ trợ 2 sản phẩm đạt 5 sao đến năm 2025. Đến nay, có 23 sản phẩm được công nhận còn thời hạn của 9 chủ thể, gồm 9 sản phẩm 4 sao và 14 sản phẩm 3 sao.

Hoạt động sản xuất các ngành công nghiệp chủ lực chuyển biến tích cực. Trong năm, đã thành lập mới 193 hộ kinh doanh, 42 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 105% so với kế hoạch. Đến nay, có 3.164 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, HTX hoạt động ổn định. Huyện có Cụm Công nghiệp Bình Thành, diện tích trên 49 ha, có 10 doanh nghiệp với 13 dự án đầu tư. Cụm Công nghiệp Tân Thạnh có diện tích 74 ha, tiếp tục kêu gọi đầu tư. Về kinh tế tập thể, có 18 HTX với 7.324 thành viên; 34 Tổ hợp tác với 9.828 thành viên; 14 Hội quán, với 618 thành viên.

Toàn huyện có 12/12 xã đạt tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2023 là trên 243.025 triệu đồng, đạt gần 140%. Về xây dựng cơ bản, trong năm có 168 công trình với tổng kế hoạch vốn đầu tư là 384.936 triệu đồng.

Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội được quan tâm đúng mức và hoạt động có nhiều khởi sắc. Công tác giáo dục đào tạo, huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 theo kế hoạch. Cuối năm học, chất lượng giáo dục đạt nhiều kết quả khả quan.

Về trường chuẩn quốc gia, có 09/17 trường Mầm non, Mẫu giáo, đạt gần 53%; 10/26 trường Tiểu học, đạt trên 38%; 04/12 trường THCS, đạt 33,33%; 01/03 trường THPT, đạt 33,33%. Trong đó có 05 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Thực hiện công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền trên 5 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa được gần 1.041 triệu đồng, đạt 130%; đã xây 16/16 căn nhà, sửa chữa 31/31 căn, cấp 22 sổ hỗ trợ đời sống, đạt tỷ lệ 100%. Công tác vận động lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng ngày càng được quan tâm. Tính đến tháng 11, huyện có 173/152 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 113,8% kế hoạch.

Công tác khám, chữa bệnh tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng. Đến cuối tháng 11/2023, toàn huyện có 130.488 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 96,96%. Hoạt động văn hoá, thể dục thể thao có nhiều chuyển biến. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mang lại hiệu quả tích cực trên nhiều mặt của đời sống xã hội; góp phần nâng cao đời sống vật chật và tinh thần cho toàn dân.

Công tác đảm bảo quốc phòng thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không đúng quy định, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Tổ chức tốt Lễ giao nhận quân năm 2023; xây dựng và huấn luyện dân quân tự vệ, chỉ tiêu huấn luyện quân nhân dự bị năm 2023; tổ chức diễn tập chiến đấu cho các xã trong khu vực phòng thủ, v.v… Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được đảm bảo ổn định trên các lĩnh vực. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm được tập trung xử lý quyết liệt; 100% các vụ phạm tội về trật tự xã hội đều được điều tra, khám phá. Thực hiện hiệu quả Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; Đề án 06/CP của Chính phủ. Đến nay, huyện đã thu nhận trên 20.455 hồ sơ cấp CCCD; 100% công dân đủ điều kiện có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo chỉ tiêu trên giao

Huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện TTHC trực tuyến toàn trình và một phần, phối hợp thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” hiện đại. Năm 2023, tỷ lệ hồ sơ TTHC trực tuyến toàn huyện trên 30.000 hồ sơ, đạt 74%. Các địa phương duy trì một số mô hình như: “5 thủ tục hành chính, 5 giải quyết tại chỗ” xã Tân Phú; “Ngày thứ ba không viết” và “Ngày thứ 5 không hẹn” xã Phú Lợi; “Tổ công nghệ số cộng đồng” xã Tân Quới, v.v…

Công tác Dân vận chính quyền luôn được chú trọng thực hiện. Lãnh đạo UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp phổ biến, tuyên truyền đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân làm tốt công tác Dân vận.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, sẽ là tiền đề để huyện Thanh Bình phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới; góp phần chung vào sự phát triển của quê hương Đồng Tháp Sen hồng./.

Trà Giang